15.11.2017 - YURTDIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ (3)

Hususi veya hizmet damgalı pasaportları ile yurtdışına çıkış yapmak isteyenler ile memur oldukları tespit edilen ve nüfus cüzdanları ile KKTC ve Gürcistan’a gitmek isteyen veya Sarp Hudut Kapısından çıkış yapmak isteyen kişilerin, bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlardan önceden aldıkları “yurtdışına çıkmalarında mahzur yoktur” belgesi ibraz etmelerine ilişkin uygulamadan 15 Kasım 2017 tarihi itibariyle sarfınazar edilerek kamu görevlilerinden yurtdışına çıkışlarında belge istenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.