15.07.2013 - 02.07.2013 TARİH VE BAKANLIK 2013/30 SAYILI GENELGE VEFAT EDEN HAK SAHİBİNİN HUSUSİ PASAPORT TALEP EDEN ÇOCUKLARI İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMA

Vefat eden hak sahibinin çocuklarının hususi damgalı pasaport talepleri ile ilgili ;1- Ergin olmayan çocuklara,2- Ergin olsalar dahi evli olmamak, iş sahibi olmamak ve öğrenimi devam etmek kaydıyla 25 yaşının ikmaline kadar çocuklara,3- Ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara,4- Vefat eden ebeveyninden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar, iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşıyanlara, hususi damgalı pasaport verilebilecektir.