22.07.2013 - HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN E-PASAPORT MÜRACAATLARI

Pasaport birimlerine başkasının yardımı olmadan tek başına gelemeyecek kadar hasta, engelli, makineye bağlı ya da yaşlılık vb. geçerli mazeretlerinden dolayı pasaport müracaatı birimlerine bizzat gelemeyecek durumda bulunan ve hukuki sorumluluğunun farkında olup, talepte bulunan vatandaşlarımızın e-pasaport müracaatlarının, gerekli belgelerin hazırlanması, bu belgelere istinaden hazırlanacak pasaport müracaat formunun görevlendirilecek bir memur tarafından şahsın belirtmiş olduğu adreste yapılacak kimlik teyidi sonucuna göre müracaat alınması sağlanmış, uygulama hakkında ne şekilde işlem yapılacağı hususu 19.07.2013 tarih ve EGM.Gnl. No:63, Bakanlık Gnl.No: 32 sayılı genelgemizle İl Valiliklerine bildirilmiştir.