15.10.2014 - HUSUSİ PASAPORT TALEPLERİNDE DEĞİŞTİRİLEN MADDELER..

14 Ağustos 2014 tarihli ve 29088 sayı ile yayımlanan Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Hususi damgalı pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.” hükmü yer almaktadır. Pasaport Kanununun 14/A ve ek 4 üncü maddeleri, Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Devlet memurlarının yükselebilecekleri en son derece ve kademeleri eğitim şartına bağlayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesi hükümleri gereğince; 1) Pasaport Kanununun 14/A maddesinde makam ve unvan olarak sayılanlar (Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanları) ile 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile düzenlenen, Sporcu Şeref Aylığı bağlanan ve Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara eğitim durumlarına bakılmaksızın ve başka bir ön şart aranmaksızın hususi damgalı pasaport verilecektir. 2) Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kanunun ek 4’üncü maddesinden faydalanacak kişilere Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası uygulanır. Bu durumda iken emekli olan veya çekilen kişilerden bir defaya mahsus kadro derecesini ve öğrenim durumunu gösterir belge istenir. Ancak görev ve unvanı en az lise mezunu olmayı gerektiren ve bu durumu resmi bir belgeyle (Kurum Kimliği, Görev Belgesi, Meslek Ruhsatı, Kurumdan Gelen Talep Formu ve Kadro Durumunu Gösterir Belge gibi) ispat edenlerden ayrıca öğrenim durumunu gösterir belge istenmez.